คลัง วีดีโอ

คลัง VDO รวมรวม VOD นำเสนอของโรงเรียนTitle : คลังวิดีโอ 2561
Detail : คลังรวบรวมวิดีโอ ประมวลภาพกิจกรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
Date : 10/03/2019


Title : มอบเกียรติบัตร วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
Detail : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
Date : 16/08/2018


Title : Tonon High School, Kyoto, Japan เข้าเยี่ยมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
Detail : โรงเรียนโกวิท ชม.
Date : 16/08/2018


Title : มอบเกียรติบัตร2
Detail : ร.ร.โกวิท ชม.
Date : 15/08/2018


Title : มอบเกรียติบัตร ร.ร.โกวิทธำรงเชียงใหม่
Detail : มอบเกรียติบัตร ร.ร.โกวิทธำรงเชียงใหม่
Date : 16/08/2018


Title : สถาบัน Tonon High School, Kyoto, Japan เข้าเยี่ยมโรงเรียนฯ
Detail : โกวิทธำรงเชียงใหม่ : สถาบัน Tonon High School, Kyoto, Japan เข้าเยี่ยมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
Date : 11/07/2018