ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของโรงเรียน

...
ข่าวประกาศ : ครูปราวีณา เทพคำ ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานสีน้ำจาก IWS
วันที่ประกาศ : 13/04/2019
...
ข่าวประกาศ : เรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วม พิธีสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส
วันที่ประกาศ : 27/04/2019
...
ข่าวประกาศ : การเงิน
วันที่ประกาศ : 13/02/2019
...
ข่าวประกาศ : กำหนดการสอบวัดความรู้ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ประกาศ : 11/02/2019
...
ข่าวประกาศ : งานการเงินเปิดบริการชำระเงินผ่านระบบ PromptPay
วันที่ประกาศ : 31/01/2019
...
ข่าวประกาศ : ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "พิธีสระเกล้า ดำหัว ครูอาวุโส"
วันที่ประกาศ : 20/04/2018