กิจกรรมทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน

...
กิจกรรม : วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
วันที่ : 26/06/2019
...
กิจกรรม : ประชุมกรรมการเครือข่ายห้องเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ : 22/06/2019
...
กิจกรรม : จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ : 20/06/2019
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 20/06/2019
...
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
วันที่ : 15/06/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้อง K.T.C
วันที่ : 08/06/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดกิจกรรม น้องอนุบาลร่วมพิธีบูชาเสาอินทขิล
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ : 03/06/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรม;วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ : 31/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดการอบรมให้ความรู้ พิษภัยจากบุหรี่และสิ่งเสพติด
วันที่ : 30/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมพิธีบูชาเสาอินทขีล
วันที่ : 30/05/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันการศึกษาเอกชน
วันที่ : 11/05/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมอบรมสภานักเรียน
วันที่ : 25/05/2019
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรง จัดนิทรรศการสาธิตผลงานนักเรียน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 17/05/2019
...
กิจกรรม : ร่วมงานไหว้สาปาระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ
วันที่ : 20/05/2019
...
กิจกรรม : อบรมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ : 02/05/2019
...
กิจกรรม : คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ : 06/05/2019
...
กิจกรรม : พิธีสระเกล้า ดำหัว ผู้บริหาร ครู อาวุโส โดยชมรมนักเรียนเก่า
วันที่ : 27/04/2019
...
กิจกรรม : พิธีสระเกล้าดำหัว คณะผู้บริหารและครู
วันที่ : 12/04/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรม Goodbye Senior #4
วันที่ : 10/03/2019
...
กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นม.3และม.6
วันที่ : 09/03/2019
...
กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 53 (กฤษฎิ์) และ ม.6 รุ่นที่ 4 (เธียร์)
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : พัดสวยด้วยมือเรา
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : ตัวแทน นร.ร.ร.โกวิทธำรง มอบของที่ระลึกขอบคุณทาง ร.ร.
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 24 มีนาโกวิทธำรงร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
วันที่ : 08/03/2019
...
กิจกรรม : มอบรางวัลห้องเรียนยอดขายขวดน้ำสูงสุด โครงการธนาคารขยะ
วันที่ : 01/03/2019
...
กิจกรรม : วันการศึกษาเอกชนประจำปี 2562
วันที่ : 19/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมเดินสวนสนามคณะลูกเสือโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
วันที่ : 20/02/2019
...
กิจกรรม : พิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี 2562
วันที่ : 18/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ : 18/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
วันที่ : 13/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 03/02/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 25/01/2019
...
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Hong Kong College of Technology
วันที่ : 30/01/2019
...
กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
วันที่ : 11/01/2019
...
กิจกรรม : แสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด
วันที่ : 23/11/2018
...
กิจกรรม : กิจกรรมประเพณียี่เป็ง
วันที่ : 21/11/2018
...
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ : 02/11/2018
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 01/08/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่นำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา
วันที่ : 05/06/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจรรมสายใยรักและสามัคคี
วันที่ : 04/07/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา แก่วัดต่างๆ
วันที่ : 28/07/2018
...
กิจกรรม : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ : 25/07/2018
...
กิจกรรม : นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2561
วันที่ : 16/07/2018
...
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 21/07/2018