มอบเกียรติบัตร วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
         โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์/คนเก่ง KTC.
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
Mobirise

แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นายวชิรวิชญ์ คำลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่...
Date : 2018-08-16

Mobirise

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน"การประกวดมารยาทไทย" จัดโดย ธนาคา...
Date : 2018-07-19

Mobirise

งานการเงินเปิดบริการชำระเงินผ่านระบบ PromPlay

งานการเงินเปิดบริการชำระเงินผ่านระบบ PromPlay สามารถแจ้งการโอนเงินผ่านระบบ line , line id : financekowit
Date : 2018-07-01

Mobirise

ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "...

ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "พิธีสระเกล้า ดำหัว ครูอาวุโส" ในวันเสาร์ที...
Date : 2018-04-20

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ (กธ)


ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2499 โดยมี นางสาวกาลันต์ กรโกวิท เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการและครูใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 739 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 1,600 ตารางวาเป็นอาคาร ไม้ 2 ชั้น 1 หลัง กว้าง 12.50 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน 4 ห้องประกอบการได้รับอนุญาต ให้รับนักเรียนไปกลับ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบครึ่ง เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1- อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 163 คน

ระดับชั้นที่เปิดสอน... เพิ่มเติม...

เปิดสอนในระดับ


ก่อนประถมศึกษา

การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3 - 6 ปี เพื่อเป็นรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็ก.

ประถมศึกษา

การศึกษาภาคบังคับที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้.

มัธยมศึกษาตอนต้น

การศึกษาในขั้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้เหมาะสมกับวัย ความต้องการ ความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม.

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นหลักสูตรสายอาชีพหรือหลักสูตรสายสามัญ (เตรียมอุดม) นอกจากนี้หลักสูตรสายอาชีพอาจมีการจัดการเรียนการสอนโดยการฝึกงาน(lärlingsutbildning) ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้

More...

ติดต่อเรา KoWit


73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Tel : 053-221793 ต่อ 11 หรือ 12
Fax : 053-404222